"Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA"

Fundacja Padre na podstawie UMOWY O POWIERZENIE GRANTU nr 40/PS/XIII/2023 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST  - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie"  w ramach 14 Osi Priorytetowej REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe  dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Modernizacja i dostosowanie infrastruktury budynku przy ul.Kalwaryjskiej 42 w Krakowie - realizuje projekt sfinansowany w wysokości 170 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            STOPKA(pobierz)

 

Zadanie realizowane jest w Krakowie, w budynku Fundacji przy ul. Kalwaryjskiej 42. Grupę docelową stanowią osoby pochodzenia Ukraińskiego, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę i wywołanymi tym działaniami wojennymi. Fundacja chce kontynuować wsparcie mieszkaniowe, psychologiczne, prawne dla dla tych osób. Wymaga to dodatkowych prac poprawiających warunki bytowe - są to: modernizacja starej instalacji centralnego ogrzewania, stworzenie pralni i współnej kuchnio-jadalni dla rodzin z dziećmi z Ukrainy, jak też dla osób przyjmowanych w gabinetach i pomieszczeniach biurowych na porady wsparcia psychologicznego i porady prawne oraz odbywających szkolenia językowe czy uczące się opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 


 

                                                                                     PROCEDURA ZAMÓWIENIA, ZAKUPU I MONTAŻU POMPY CIEPŁA

Ogłoszenia: 

1.Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu pompy ciepła w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach 14 osi priorytetowej – REACT – EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym. Działanie 14.5 – REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO i JST w infrastrukturę społeczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. (pobierz

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 (pobierz) korekta daty złożenia oferty!(pobierz)

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 (pobierz)

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 (pobierz)

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 (pobierz)

5. ZAŁĄCZNIK - Zdjęcia dachu-ul.Kalwaryjska 42-Kraków (publikacja w związku z kierowanymi pytaniami) (pobierz)

Protokół z wyboru wykonawcy zakup pompy ciepła - 15.06.2023 r. - (pobierz)      -  wybrany oferent odstąpił od realizacji oferty w dn. 27.06.2023 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Powtórne      Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu pompy ciepła w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach 14 osi priorytetowej – REACT – EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym. Działanie 14.5 – REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO i JST w infrastrukturę społeczną ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE (pobierz)

     Załącznik nr 1 (pobierz)

     Załącznik nr 2 (pobierz)

     Załącznik nr 3 (pobierz)

     Załącznik nr 4 (pobierz)

Protokół z wybory wykonawcy zakup pompy ciepła - 12.07.2023 r. (pobierz)

Rozstrzygnięcie - PrtScr z Bazy Konkurencyjności(pobierz)

Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji