Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie

Fundacja Padre na podstawie UMOWY O POWIERZENIE GRANTU nr 148/PS/XIII/2023 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST  - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie"  w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe  dla NGO i JST Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Centrum wsparcia dla osób osobom dotkniętych kryzysem wojny na Ukrainie - realizuje projekt sfinansowany w wysokości 260 400,00 zł.                                                                                                                                                                                            STOPKA(pobierz)

 Zadanie realizowane jest w Krakowie. Grupę docelową stanowią osoby pochodzenia Ukraińskiego, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę i wywołanymi tym działaniami wojennymi. Grupa osób pochodzenia Ukraińskiego które przybyły do Polski na skutek wybuchu wojny i następnie ich miejscem pobytu stał się Kraków wynosi ok. 150 tysięcy, przy czym zarejestrowana liczba uchodźców to ok. 38.000. Są to w większości osoby wymagające wsparcia psychologicznego, prawnego, doradztwa zawodowego, pomocy w załatwieniu spraw administracyjnych i innych formalno - prawnych. Jednocześnie wśród tej grupy znajduje się znacząca grupa tzw. opiekunów faktycznych, którzy stale zajmują się osobami niesamodzielnymi wymagających wsparcia w postaci zapewnienia bieżącej opieki znajdującymi się pod ich opieką osobami niesamodzielnymi (osoby starsze, osoby niepełnosprawne - dzieci i dorośli), osoby te wymagają wsparcia w postaci zapewnienia im opieki wyręczeniowej, wsparcia szkoleniowego, doradztwa. Osoby niesamodzielne wymagają natomiast wsparcia w postaci usług opiekuńczych. Osoby z grupy docelowej potrzebują także wsparcia w postaci zakwaterowania (zapewniania im mieszkania). Dlatego też w projekcie zakłada się utworzenie Centrum wsparcia, w ramach którego realizowane będzie: wsparcie psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe. Przeprowadzane będą szkolenia z zakresu języka polskiego i z zakresu wykonywania czynności opiekuńczych (osoby szkolone uzyskają dodatkowe kompetencje w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną lub starszą). Świadczenie usług w zakresie opieki wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych oraz świadczenie usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami. Realizowanie usługi wsparcia w postaci zapewnienia zakwaterowania i poniesienie nakładów na nieruchomość w której realizowane będzie wsparcie związane z zakwaterowaniem. 

Zadania realizowane w ramach projektu to: 

1. ŚWIADCZENIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO - realizacja usług związanych z doraźnym wsparciem psychologicznym/psychoterapeutycznym osób ukraińskiego pochodzenia, które przebywają na terytorium Polski. Działania realizowane będą w formie spotkań z psychologiem lub terapeutą. Zakłada się relizację 600 godzin wsparcia psychologicznego. Dodatkowo w ramach tego zadania pomoc będzie świadczył asystent, który przygotuje materiały i informacje niezbędne dla udzielenia pomocy psychologicznej. 

2. ŚWIACZENIE USŁUG WSPARCIA PRAWNEGO  - z usług z zakresu poradnictwa prawnego będą mogły korzystać wszystkie osoby, które w trakcie wstępnej rozmowy z koordynatorem projektu wyrażą taką potrzebę. Dodatkowo w ramach tego zadania pomoc będzie świadczył asystent ukrainskojęzyczny, który przygotuje materiały i informacje niezbędne dla udzielenia pomocy prawnej. Usługi świadczone będą przez radcę prawnego przy wsparciu asystenta (ukrainskojęzycznego). 

3. ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA PRACY  - usługi będą skierowane do tych osób, które czują się na siłach by podjąć legalne zatrudnienie w Polsce. Praca pośrednika pracy będzie polegała na ustaleniu z pracownikiem obszarów w których może podjąć zatrudnienie w Polsce, jeśli podjęcie zatrudnienia będzie wymagało posiłkowania się uwierzytelnionym tłumaczeniem np. dyplomu na język polski będzie możliwość skorzystania z tej usługi w ramach tego zdania. Pośrednik pracy będzie przeglądał oferty pracy dostępne on-line i pomagał aplikować osobom zainteresowanym podjęciem zatrudnienia. Do jego zadań będzie należało też drukowanie aktualnych ofert pracy i zamieszczanie ich na tablicy ogłoszeń dostępnej w przestrzeni wspólnej Centrum Wsparcia.

4. KURS JĘZYKA POLSKIEGO - zostanie przeprowadzona jedna edycji kursu z zakresu języka polskiego dla 15 osób. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Fundacji, dwa razy w tygodniu po 2 godziny, łącznie 4 godziny w tygodniu. Osoba prowadząca zajęcie wyświadczy76 godzin zajęć (38 zajęć x 2 godziny).                     

5. SZKOLENIE Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ -  przeprowadzenie jednej edycji kursu z zakresu języka polskiego dla 15 osób. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Fundacji, dwa razy w tygodniu po 2 godziny, łącznie 4 godziny w tygodniu. Osoba prowadząca zajęcie wyświadczy76 godzin zajęć (38 zajęć x 2 godziny).                                                 

6. ŚWIADCZENIE USŁUGI WYRĘCZENIOWEJ DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH  - zostanie udzielone świadczenie usługi opieki wyręczeniowej w sytuacji w której opiekun faktyczny nie będzie mógł  czasowo pełnić opieki. W projekcie przyznane może być wsparcie w postaci do 7 dób opieki, a więc 168 godzin wsparcia. Zakłąda się wsparcie 5 osób a więc 840 godzin wsparcia.           

7. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby starszej lub niepełnsoprawnej. Osoba która objęta zostanie wsparciem będzie mogła skorzystać z 40 godzin wsparcia w postaci usug opiekuńczych. Łącznie - 800 godzin dla 20 osób. 

8. ADAPTACJA PODWÓRKA  NA POTRZEBY GOŚCI Z UKRAINY - zostaną przeprowadzone prace  polegających na adaptacji podwórka w nieruchmości, z przeznaczeniem na wykorzystsnie przez uchodźców zamieszkujących przy ul. Kalwaryjskiej w budynku Fundacji. Adaptacji podwórka w budynku w którym Fundacja Padre udziela schronienia (w postaci zakwaterowania) i wsparcia psychologicznego uchodźcom z Ukrainy, ma na celu stworzenie miejsca w którym rodziny z Ukrainy mogłyby się integrować pomiędzy sobą, jak też z osobami, które na tymże podwórku będą oczekiwać na konsultacje psychologiczne, prawne i inne usługi, np. szkoleniowe, świadczone w ramach projektu.

9. ŚWIADCZENIE WSPARCIA W  ZAKWATEROWANIU I WYŻYWIENIU - będzie kontynuowane wsparcia w postaci zakwaterowanai i wyżywienia dla uchodźców. Aktualnie w nieruchomości wynajmowanej przez Fundację są lokale przeznaczone na powyższy cel. Fundacja wspiera w ten sposób wielodzietne rodziny. Zakłada się, że w okresie projektu zakwaterowanie i wyżywienie otrzymją potrzebujące rodziny.

 

Usługi pośrednictwa pracy:

Oferty Pracy - Пропозиції роботи 1 

Oferty Pracy-Пропозиції роботи 2

Oferty Pracy-Пропозиції роботи 3

Oferty Pracy-Пропозиції роботи 4

Oferty Pracy-Пропозиції роботи 5

Oferty Pracy-Пропозиції роботи 6

 

 

 

 

Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji