CELE

Cele, misja, wizja, statut

Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, starszych, chorych, młodzieży, rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich oraz niesamodzielnych i w trudnej sytuacji życiowej.

1. Integracja, reintegracja i inkluzja - zawodowa i społeczna, osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niesamodzielnych i w trudnej sytuacji życiowej.

2. Prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej: rehabilitacji społeczno-zawodowej i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością;

3. Prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia i innej działalności społecznie użytecznej - na rzecz osób, rodzin, młodzieży i dzieci - będących w kryzysie socjalnym, psychicznym czy zdrowotnym;

4. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub w kryzysie, w tym kryzysie bezdomności, ich dostępu do informacji o przysługujących im uprawnieniach w ramach systemów pomocy społecznej i ochrony zdrowia, pomocy prawnej, socjalnej i psychologicznej;

Więcej przeczytasz w naszym statucie: Statut Fundacji PADRE (w PDF)

Fundacja Padre - informacje merytoryczne i finansowe

Sprawozdanie finansowe - 27.08.2021 - 31.12.2022 r. (do wglądu tutaj)

Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji