Wsparcie Ukrainy-współpraca z KPRM

UWAGA! PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY!

 

Fundacja Padre jest organizacją NGO, która od chwili założenia działa jako podmiot ekonomii społecznej i posiada status przedsiębiorstwa społecznego. Z racji realizacji swoich działań zarówno statutowych jaki związanych z wypełnienie obowiązku utrzymania statusu PS działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. W związku z konfliktem zbrojnym, który rozpoczął się 24.02.2022 w Ukrainie Fundacja Padre zaangażowała się w świadczenie bezpośredniej pomocy osobom dotkniętym kryzysem wojny, między innymi poprzez organizację na terenie dzierżawionego budynku w Krakowie, mieszczącego się przy ul. Kalwaryjskiej 42, miejsc noclegowych dla uchodźców. Zapewnienie pomocy w postaci miejsca do spania, nie rozwiązuje jednak głównego problemu osób, które przybywają zza wschodniej granicy. Są to przede wszystkim osoby dotknięte silnym kryzysem psychicznym związanym z doznaną traumą: ucieczki z terenów objętych działaniami wojennymi, utraty najbliższych osób, stratą rozumianą jako oderwanie od korzeni, miejsca zamieszkania, rodzinnego języka, kultury, najbliższych osób. Po zapewnieniu miejsc do spania oraz wyżywienia, należy udzielić im w trybie pilnym wsparcia które będzie polegało przede wszystkim na zaakceptowaniu obecnej sytuacji i szukaniu rozwiązań pozwalających na podjęcie godnego życia w Polsce, nawet jeśli ich pobyt ma charakter tymczasowy.

Z perspektywy naszego doświadczenia wynika, że osoby po przeżytej traumie/kryzysie psychicznym powinny jak najszybciej otrzymać wsparcie psychologiczne/terapeutyczne, dlatego nasz projekt kierujemy przede wszystkim do grupy osób, które tego wsparcia najpilniej potrzebują. Wsparcie terapeutyczne będzie miało charakter dwufazowy: indywidualnego wsparcia którego częstotliwość będzie uzależniona od indywidualnej potrzeby oraz udziału w zajęciach grupy wsparcia moderowanej przez doświadczonego terapeutę. Dodatkowo w ramach realizacji zadania chcemy części osób, które będą się czuły na siłach podjąć zatrudnienie zapewnić wsparcie pośrednika pracy, pomoc w przetłumaczeniu dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje do wykonywania zawodu oraz pomoc prawną, której również będzie towarzyszyło zapewnienie tłumaczenia niezbędnych dokumentów.

Usługi będą realizowane w siedzibie naszej Fundacji przy ul. Kawaleryjskiej 42. Jedno z pięter budynku posiada przestrzeń w postaci gabinetów z zapleczem socjalnym i sanitarnym,  w których będą przeprowadzanie spotkania psychologiczno-terapeutczne, spotkania z prawnikiem i pośrednikiem pracy

:

 

Nadal zbieramy fundusze na wyposażenie i dokończenie remontu budynku, w którym już wkrótce zamieszkają rodziny z Ukrainy. Goście otrzymają:
- zakwaterowanie,
- specjalistyczną pomoc psychologiczną, prawną i zawodową. I tu najświeższe informacje:

1 - wczoraj podpisaliśmy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Umowę na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja i udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego i zawodowego osobom dotkniętym kryzysem wojny na Ukrainie”.
2 - spotkaliśmy się z 3 Paniami psycholog z Ukrainy, które przyjechały do Krakowa, uciekając przed wojną, które zgodziły się z nami współpracować w ramach tego projektu.

Bardzo się cieszymy, że Panie: Swietłana, Oksana i Tania, zaraz po świętach, zaczną przyjmować w Fundacji osoby z Ukrainy, wymagające konsultacji psychologicznej i wsparcia.

Od dziś możliwa jest też nowa forma wsparcia działalności Fundacji. Uruchomiliśmy wpłaty poprzez 2 portale:

Zrzutka.pl

www.zrzutka.pl/4njvjf

Zbieram.pl

www.zbieram.pl/ddyf9nx

Dziękujemy - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

 

Wsparcie uchodźców z Ukrainy

Fundacja Padre zajmuje się wspieraniem osób i rodzin w kryzysie: mieszkaniowym, psychicznym i zawodowym. Dysponujemy dwupiętrowym budynkiem w centrum Krakowa.

W obecnej, dramatycznej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, zarząd Fundacji podjął decyzję, by część budynku przeznaczyć na działalność związaną z pomocą uchodźcom - zapewnić im zakwaterowanie, wsparcie psychologiczne, socjalne i prawne.

Prosimy osoby dobrej woli o włączenie się w tą pomoc:

Bank Pekao S.A. nr: 50 1240 4432 1111 0011 0826 8530

Dla wpłat z zagranicy:

IBAN: PL50 1240 4432 1111 0011 0826 8530
Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPWWspieramy Ukrainę w koordynacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa

Prosimy skopiujcie odpowiednią wersję językową i wyślijcie do swoich Przyjaciół i znajomych w Europie, USA i świecie.

30-50 Kraków, przy ulicy Kalwaryjskiej 42 Fundacja Padre utworzyła Centrum Wsparcia.

W Fundacji Padre kończy się bardzo pracowity kwiecień - w naszym budynku przy ul. Kalwaryjskiej 42 w Krakowie wyremontowaliśmy dużą część pomieszczeń, wprowadziły się do nas 2 wielodzietne rodziny z Ukrainy - łącznie 15 osób, przygotowaliśmy gabinety - przyjmują w nich 3 Panie psycholog z Ukrainy, wspierane asystentem, prawnikiem i możliwością tłumaczenia dokumentów. Możecie śledzić kolejne etapy na naszym Fb Fundacja Padre Kraków | Facebook
Dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom i sponsorom i nadal bardzo prosimy o wpłaty - teraz już w prosty sposób przez:

Zrzutka.pl Centrum Wsparcia dla Gości z Ukrainy w Fundacji Padre-Kraków | zrzutka.pl

Nasza kadra psychologiczna.

 

 

marzec 2022

Aktualnie tworzymy Centrum Wsparcia dla 15 uchodźców z Ukrainy.

Na ten cel przeznaczyliśmy jedno piętro w naszym budynku.

Obiekt ten wymaga remontu oraz wyposażenia pomieszczeń, robimy co w naszej mocy, aby jak najszybciej przyjąć pierwszych gości.

Jeżeli los uchodźców nie jest Ci obcy i chcesz pomóc nam ukończyć prace jak najszybciej, udostępniamy nr konta - Cegiełki można wpłacać na
nr rachunku: 50 1240 4432 1111 0011 0826 8530 w Banku Pekao S.A.

 

Tak powstaje Centrum Wsparcia Fundacji Padre:

 

 

 

Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji